Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Novinky z našej farnosti

Dušičkové odpustky budú mať rozšírenú možnosť kvôli pandémii

Tohto roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich. Viac informácii nájdete na web stránke Arsibuskupstva kliknutím na tento odkaz (…).

Už po piaty krát sa stretli rodiny farnosti Stakčín

Na miestnom ihrisku v Stakčínskej Roztoke sa dňa 15.augusta v popoludňajších hodinách stretli
rodiny farnosti Stakčín. Všetkých privítal starosta obce Ján Stošek spoločne sme sa pomodlili s otcom
Petrom a športové aktivity pre deti pripravil p.Huňara. Deti mali možnosť vyskúšať si streľbu na terč,
či zmerať si svoje schopnosti v rôzných športovych disciplínach. Mladí farnosti si rozdelili jednotlivé
stanovišťa, kde sa venovali deťom. Rodičia povzbudzovali svoje deti a účastníci si doniesli domov
diplom a niektorí aj medaily. Rodičia si mohli vychutňať guľáš, ktorí pripravili miestný poľovníci.

Posvätenie parkovacej plochy v Stakčíne

Na siedmu nedeľu po päťdesiatnici 19. Júla o 10:00 hod. prijal pozvanie farského spoločenstva v
Stakčíne otec Maroš Prejsa _ Sninský protopresbyter, ktorý bol hlavným slúžiteľom sv. liturgie. Po
svätej liturgií posvätil nové parkovisko pri gréckokatolíckom chráme v Stakčíne a zároveň posvätil
motorové vozidla

Slávnosť prijatia Najsvätejšej Eucharistie v Stakčíne

Piata nedeľa po Päťdesiatnici sa niesla vo veľkom očakávaní pre šesť detí nášho farského
spoločenstva, ktoré pri slávnostnej svätej liturgií o 10:30 hod. v chráme Ochrany Presvätej
Bohorodičky v Stakčíne prijali Krista v najsvätejšej eucharistií a deň predtým sa vzdali starého
spôsobu života, hriechu vo sviatosti zmierenia.

Deti a mládež zo Stakčína sa zabávali

2. februára 2019 sa uskutočnil vo farnosti Stakčín už 4. ročník detského plesu. Deti a mládež sa o 16:00 hod. zišli v kultúrnom dome v Stakčíne. Všetkých privítal otec Peter Demjanovič a začali sme spoločnou modlitbou Otčenáš, prijali sme požehnanie od rímskokatolíckeho kaplána o. Františka Petrušku a všetkých prišiel pozdraviť o. Ján Gliganič pravoslávny duchovný v Stakčíne. Takmer sedem hodín sme sa mali možnosť zabaviť. Po prvom kole tanca si deti mohli zasúťažiť a získať rôzne ceny. Účastníci detského plesu, ktorých tento rok bolo 130 detí a mladých, sa mohli tešiť na bohatú tombolu. Viac než 60 cien potešili mnohých výhercov. Detí a mládež troch vierovyznaní sa nielen výborne zabavili, ale aj vytvorili príjemnú rodinnú atmosféru spoločenstva a týmto spôsobom oslávili nášho Pána.

Sväté misie v našej farnosti 18.01.2020 - 26.01.2020

V gréckokatolíckej farnosti Stakčín sa v dňoch od 18. do 26. januára 2020 konali sväté misie. Otcov misionárov privítal správca farnosti o. Peter Demjanovič. Tento požehnaný čas viedli otcovia redemptoristi o. Jozef JurčenkoCSsR a o. Jozef Kišák CSsR. Hlavným poslaním otcov misionárov bolo obnoviť a prehĺbiť živú vieru v Boha. Plný chrám počas týchto dní potvrdzoval, že aj táto farnosť potrebuje obnoviť ducha skrze novú evanjelizáciu. Nádhernú atmosféru tohto požehnaného času dopĺňal detský zbor, a taktiež zbor matiek. Program počas ôsmich dní bol veľmi bohatý. Pozostával zo svätých liturgií s misijnými kázňami pre všetkých, z molebenov, obnovy krstných sľubov, sviatosti pomazania chorých, obnovy manželských sľubov, adoráci epred vystavenou sviatosťou s odprosovaním za hriechy farnosti, stavovských stretnutí s deťmi, mládežou, katechézami v miestnej škole stretnutiami s mužmi a ženami, s prednášaním prosieb a poďakovaní veriacich pred ikonou Matky Ustavičnej Pomoci a v neposlednom rade z návštevy chorých. Samozrejme nechýbala ani sviatosť zmierania a duchovné rozhovory. Nedalo sa nevšimnúť ako Boh počas týchto svätých misií prinášal pokoj do sŕdc ľudí a upevňoval ich vieru. Veľmi silným momentom bola krížová cesta s nesením misijného kríža cez dedinu, počas ktorej sme vydávali svedectvo o milujúcom Kristovi. Otcovia misionári na záver povzbudili veriacich, aby sa nebáli, pretože nič sa nekončí. Vyzývali ľudí k tomu, aby všetko čo zažili a počuli, začali žiť vo svojom každodennom živote. Na záver otcovia misionári posvätili nový misijný kríž a udelili požehnanie ako posilu vo vernosti Kristovi v každodennom živote.

Fotografie zo Svätých misií nájdete v sekcii Galéria.

Posviacka chrámu v Stakčínskej Roztoke

V nedeľu 3. novembra slávil vo filiálnej obci Stakčínska Roztoka archijerejskú svätú liturgiu otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, pri ktorej posvätil obnovený Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky. Posviackou chrámu sa zavŕšilo dielo náročných prác, obnovy miestneho chrámu. Po privítaní otca arcibiskupa starostom obce MVDr. Jánom Stošekom, sa za prítomnosti protopresbytera sninského protopresbyterátu Maroša Prejsu, kňazov a veriacich, začal obrad posvätenia a archijerejská svätá liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku. Vladyka Ján zdôraznil v homílii veriacim, aby tak ako sa starajú o chrám, ktorý obnovili a skrášlili, aby sa starali aj o chrám svojho tela a aby ich viera rástla. Pred ukončením slávnosti miestny správca farnosti Peter Demjanovič poďakoval otcovi arcibiskupovi, že prijal pozvanie a prišiel povzbudiť svoj veriaci ľud. Slávnosť sa ukončila záverečným myrovaním. Viac fotografií z posviacky nájdete v Galérii.

Futbalový turnaj Sninského protopresbyterátu

V sobotu 12. októbra 2019 sa zišlo na Základnej škole v Uliči desať tímov Sninského protopresbyterátu na futbalovom turnaji farností. Začali sme modlitbou, ktorú viedol o. Peter Demjanovič a potom prebiehali samotné zápasy. V kategórií mladších o víťazstvo zápasili tímy farností Hostovice, Snina – Brehy, Stakčín, Stakčinska Roztoka, Jalová a Ulič. V staršej kategórii sa stretli tímy farností Klenová, Ladomírov, Stakčínska Roztoka a Ulič. Najpočetnejším tímom boli zastúpené farnosti Stakčín a Hostovice. V kategórií mladších zvíťazila farnosť Ulič a v staršej kategórii farnosť Stakčín. Duchovní otcovia jednotlivých zúčastnených farností na záver víťazným tímom odovzdali pamätné diplomy, medaily a víťazné poháre. Gratulujeme víťazom a všetci sa povzbudzujeme, aby sme boli víťazmi aj v nebi.

 

Modlitby matiek

V sobotu 19.10.2019 sa v chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky v Stakčíne konala duchovná obnova matiek z modlitbového spoločenstva „Modlitby matiek.“ Duchovná obnova sa začala sv. spoveďou, svätou liturgiou a pokračovala katechézami od duchovného otca Petra a otca Martina Krišša, ktorý je správcom farnosti v neďalekom Ladomírove.

Koliva

Ako starostlivý otec, ktorý vždy vyberie niečo nové zo svojich pokladov, tak aj vo viacerých farnostiach sa začínajú obnovovať zvyky, ktoré upadli do zabudnutia. Stratené hodnoty cirkevnej tradície znova začínajú napĺňať svoju úlohu v kresťanskom živote.

Koliva sladkosť, ktorá ako keby predznačovala chuť večného života. Cirkev preto požehnáva kolivu na začiatku pôstu (v prvý piatok Veľkého pôstu na liturgii Vopred posvätených darov po zaambonnej modlitbe a po odspievaní tzv. Molebného kanonu sv. Teodóra), aby poukázala na cieľ a význam celopôstného odriekania (na začiatok niečo sladké, potom odriekanie a na konci nasleduje veľká odmena).Podľa tradície na pamiatku Teodóra Tyrona, veľkomučeníka (v prvú sobotu Veľkého pôstu), cirkev požehnáva kolivu.

Párty svätých v Stakčínskej Roztoke

Halloweenu mnohí z nás kresťanov neprikladajú veľký význam. Televízia a rôzne média ho radi propagujú a prezentujú ako zábavu pre deti. Tie sa radi preobliekajú do rôznych strašidelných kostýmov a ako to môžme vidieť napríklad z amerických filmov, navštevujú rodiny a dostávajú sladkosti výmenou za ich žartík alebo vtip. Opak je však pravdou. Halloween je ezoterickým výročím a podľa ezoterizmu je „najdôležitejší sviatok roka pre všetkých nasledovateľov Satana.“

Deti z našej farnosti si však Halloween oslávili po svojom, a to kresťansky. Párty svätých, kde sa deti preobliekli do kostýmov svojich obľúbených svätcov bola veľkou zábavou pre tých najmenších škôlkarov, školákov, ale aj ich rodičov. Presvedčte sa o tom sami, v krátkom videu nižšie a na fotografiách v sekcii Galéria.

Arcibiskup Ján Babjak SJ vysvätil v Chráme bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka v Snine - Brehy diakona Michala Fedina
Návšteva veriacich vo farnosti Snina - Brehy
Štyridsiatnica - Veľký pôst
Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018

Na odpustovej slávnosti v Stakčíne, otec arcibiskup a metropolita Ján posvätil obnovený chrám a farskú budovu

V nedeľu, 30. septembra, sa vo farnosti Stakčín konala odpustová slávnosť na sviatok
Ochrany Presvätej Bohorodičky, pri ktorej otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak, slávil
archijerejskú svätú liturgiu, posvätil obnovený chrám a farskú budovu. Posviackou sa zavŕšilo
dielo náročných prác, nadstavby farskej budovy a obnovenie chrámu a úprava jeho okolia.

Za krásneho slnečného počasia, po privítaní otca arcibiskupa zástupcom starostu obce
Ing. Miroslavom Buraľom, za prítomnosti protopresbytera Sninského protopresbyterátu otca
Maroša Prejsu, kňazov a niekoľko stovák veriacich, po obrade posvätenia začala archijerejská
svätá liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku. Nádherné spevy ešte viac umocnili túto
slávnostnú atmosféru. Otec arcibiskup v homílii pozval všetkých k nasledovaniu Krista. Tak
ako Mária si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo aj mi si máme nájsť čas na svojho
Spasiteľa.

Pred ukončením slávnosti sa správca farnosti otec Peter Demjanovič poďakoval, otcovi
arcibiskupovi, že prijal pozvanie a prišiel povzvudiť svoj veriaci ľud. Po myrovaní
a liturgickom sprievode sa odpustová slávnosť ukončila.

Aj touto slávnosťou Boh ukázal, že s ním nič nie je nemožné…

Fotografie z tejto odpustovej slávnosti nájdete v sekcii „Galéria.“