G r é c k o k a t o l í c k a   C i r k e v

            Farnosť Ochrany Presvätej Bohorodičky v Stakčíne

* Švermova 148/9, 067 61 Stakčín, IČO: 31993044, ( 00421 57 76 74 154; e-mail: stakcin@grkatpo.sk

 

Chrám v Stakčíne zvonku

Chrám v Stakčíne zvnútra

.

Gubovia