Slávnosť prijatia Najsvätejšej Eucharistie v Stakčíne

Sväté misie v našej farnosti

Svätý Mikuláš a Vianoce v našej farnosti

Posviacka chrámu v Stakčínskej Roztoke

Slávnosť prijatia Najsvätejšej Eucharistie v Stakčíne

Detský ples a noc na fare 2018/2019

Vianoce 2018

Párty svätých v Stakčínskej Roztoke

Odpustová slávnosť v Stakčíne

Rekonštrukcia farskej budovy

Práce na chodníkoch pri chráme v Stakčíne

Súťaže pre deti z našej farnosti