OZNAM: v Stakčíne je chrám sprístupnený na osobnú modlitbu od 14:00 do 16:00, v Stakčínskej Roztoke od 15:00 do 17:00